Jagthunde i Grækenland

 


Jagthundene i Grækenland bliver som så mange andre steder i Europa behandlet med meget lidt forståelse og respekt.
De lever tit et helt liv lænket eller i en kasse. Der står de 24 timer i døgnet, bortset fra den ene måned om året hvor de bliver brugt til jagt.

Man kan regne ud at en hund der ikke bliver trænet eller motioneret i 11 af årets 12 måneder, måske ikke har de bedste forudsætninger for at præstere det der bliver krævet af dem, og når de fejler, så bliver de tit udsat for mishandling og inhuman aflivning.

Jagthundene og lænkehundene er nogle af de hunde der har de værste levevilkår i Grækenland, og der er hundrede tusinde af dem overalt i Grækenland der lever en kummerlig tilværelse, ofte fyldt med ensomhed og frygt for deres ejer.

Disse billeder er fra Kos hvor en tilfældig forbipasserende "faldt" over et grusomt syn af jagthunde aflivet ved hængning.

De mange reb i træerne viser at dette er et yndet sted for afskaffelse af sine hunde.

Tænk at man som jæger ikke kan ofre en kugle på sin hund..