17. juli 2013

Gadehunde eller ej?

Der har i de seneste dage være en hektisk debat i medierne om hvorvidt det er forsvarligt at adoptere gadehunde til Danmark. Da debatten har båret meget præg af misforståelser og halve sandheder, vil vi her gerne bringe klarhed over den måde vi arbejder på i Græske Hunde.

Kritikpunkterne har været:

Påstand nr. 1:
En repræsentant for Dyrenes Beskyttelse udtalte i DR1 Nyhederne, at mange gadehunde blev afleveret på deres internater, fordi hundene "splittede huset ad".

Vores svar:
Vi kan med 100% sikkerhed sige, at der IKKE er nogen hunde adopteret gennem GH, der sidder på et dansk internat. Når man adopterer en hund gennem Græske Hunde, forpligter man sig via adoptionskontrakten til at henvende sig direkte til os, hvis man af den ene eller anden grund er nødt til at skille sig af med hunden, så vi kan omplacere den. Dette har vi valgt at gøre først og fremmest af hensyn til hundene, men også for ikke at belaste de danske internater. Og netop derfor er vi meget skuffede over den unuancerede udmelding fra Dyrenes Beskyttelse.

Vi har selvfølglig haft hunde til omplacering, men grundene er i de fleste tilfælde skilsmisser, sygdom eller andre uheldige omstændigheder, da vi ALTID gør rigtigt meget ud af at informere adoptanter om, hvad de går ind til, bl.a. ved at sende et besøgshold af erfarne (græker) hundeejere ud til hver enkelt familie. Samme besøgshold beslutter efter et nøje udarbejdet skema - OG deres sunde fornuft, hvorvidt en potentiel familie egner sig som adoptanter, og om deres ønsker til en hund, matcher en hund vi har til adoption.

Påstand nr. 2:
De gadehunde der kommer til Danmark udgør en smitterisiko med resistente bakterier og sygdomme.

Vores svar:
Alle hunde der kommer til Danmark gennem Græske Hunde er helbredstestet, vaccinerede, udstyret med EU-pas og opfylder samtlige EU regler. Ud over at opfylde de lovmæssige krav, tester vi for adskillige sygdomme, bl.a. den frygtede Leishmania. Inkubationstiden for Leishmania kan i visse tilfælde være flere år, og vi er bekendt med at der er hunde i Danmark der bærer sygdommen, der let kan behandles, hvis man ved hvad man har med at gøre. Påstanden om at sygdommen kan smitte i Danmark er forkert, da den sandflue der overfører sygdommen, slet ikke findes i Nordeuropa.

Desuden er der hvert år er mange familier, der vælger at tage deres hund med på ferie til Sydeuropa - deres hunde må jo så udgøre ligeså stor en smitterisiko som hundene i det land de har besøgt....

Vi overholder med andre ord gældende lovgivning - og mere til, idet vi som sagt tester for flere sygdomme end man er pålagt - så hvis man ikke mener det er i orden, må det være lovgivningen man skal kritisere - ikke os der handler indenfor dens rammer.

Påstand nr. 3
Gadehunde er vilde hunde, der ikke egner sig som familiehunde.

Vores svar:
De hunde der går på gaden i Grækenland er ikke vilde hunde. Der er tale om kasserede kæledyr, der er blevet sat på gaden, bl.a. på grund af den græske dyreværnslovgivning, der forhindrer aflivning af raske dyr. Den økonomiske situation i Grækenland taget i betragtning, er der mange familier der ikke har andet valg, end at efterlade deres hund ved et internat, hvorfra mange adopterede hunde kommer, eller at sætte den på gaden.

Påstand nr. 4:
Det er uforsvarligt at importere hunde til Danmark, når der er hunde på danske internater, der mangler hjem.

Vores svar:
Det er selvfølgelig i orden at man har den holdning. Blot er der tre vigtige fakta man skal holde sig for øje, nemlig at langt den største hundeimportør i Danmark rent faktisk er Dansk Kennel Klub, der i følge egne tal i 2012 importerede 1.175 hunde til Danmark, hvor Græske Hunde importerer ca. 100 hunde pr. år. For det andet skal man gøre sig klart at der ikke er noget modsætningsforhold i, at hjælpe hunde i Danmark og at hjælpe hunde i Grækenland. Rigtigt mange af vores adoptionsfamilier har både danske internatshunde og græske hunde. I de sidste mange år har vi på vores adoptionssider gjort opmærksom på, at der også er danske hunde der mangler hjem, og opfordret til at man også søger på danske internater, så fjendtligheden fra Dyrenes Beskyttelse, er ny og overraskende for os. Og sidst men ikke mindst: Det er en ganske lille procentdel af de hunde der aflives i Danmark, der kommer ind over et internat. For langt de flestes vedkommende tages beslutningen om aflivning af deres familier.

Påstand nr. 5:
Man skal hjælpe dyrene lokalt - ikke ved adoption.

Vores svar:
Det er præcis det vi gør! I de seneste 10-15 år har vi arbejdet på gaden i Grækenland, steriliseret og kastreret tusindvis af hunde og katte - langt flere end vi har adopteret til Danmark. Vi samarbejder med lokale dyreværnsorganisationer, og støtter med dyrlægehjælp, neutralisering, etablering af fodergrupper o.s.v. De hunde der adopteres til Danmark er ambassadører, der er med til at gøre opmærksom på problemerne i Grækenland - så vi kan hjælpe endnu flere dyr på gaden - og de gør et fremragende stykke arbejde!

Endelig skal det nævnes, at når man adopterer en hund gennem Græske Hunde, betaler man de omkostninger der er for at få hunden til Danmark SAMT et obligatorisk bidrag på kr. 500,- til vores neutraliseringsprogram, således at man når man adopterer, samtidig betaler for at en hund på gaden bliver neutraliseret.

SIDST - MEN IKKE MINDST ET HJERTESUK:

Tænk hvis alle de gode kræfter der ønsker det bedste for dyrene - uanset hvilket land de dyr stammer fra - arbejdede sammen og støttede hinanden i stedet for at bruge krudt på at nedgøre og kritisere - hvor kunne vi dog gøre en forskel!


© 2013 Graeske Hunde, Denmark - Registered charity no. 30 74 17 65 - All Rights Reserved - Designed by Marianne Wehlast